• gurowaii:

  A thing I made while I was sad.

  (via punpunaiko)

 • thug-shinji:

  no misato its my allergies.

  original gif by 0ci0

  (via tokyotk)